Takuuehdot

E-energia.fi -verkkosivustolta ostaessasi vahvistat, että olette lukeneet ja hyväksyneet tässä asiakirjassa mainitut takuuehdot.

Scandkom Oy tarjoaa kaikille myymilleen tuotteilleen takuun. Jos tuotteen valmistaja on kolmas osapuoli, Scandkom Oy välittää valmistajan takuun. Takuu on voimassa tässä asiakirjassa määritellyin ehdoin.

Takuuehdot määrittävät takuun oikeuden. Jos vähintään yhtä alla mainituista ehdoista on rikottu, takuu raukeaa ja menettää automaattisesti voimansa. Nämä ehdot eivät rajoita asiakkaan oikeutta käyttää muita lain tai sopimuksen mukaisia oikeuksia.

 • Valmistajan takuu on voimassa yksityisasiakkaalle kun tuotetta käytetään tavanomaisessa käytössä ja tuotteessa esiintyy toimintoja haittaavia vikoja takuun aikana. Tuotteiden tyypillinen takuuaika on 24 kuukautta ellei tuotekohtaisesti ole esitetty muuta tietoa. Yritysasiakkaalle, joka on ostanut tuotteen yrityksen puolesta, takuuaika on 12 kuukautta ellei tuotekohtaisesti ole esitetty muuta tietoa.
 • Takuu on voimassa asianmukaisen ostodokumentin ja henkilötodistuksen esittämisen yhteydessä. Juridisen henkilön tapauksessa takuu on voimassa hallituksen jäsenen henkilötodistuksen tai vastaavan valtuutuksen esittämisen yhteydessä.
 • Takuu kattaa tuotteen vikojen korjaamiseen liittyvät kulut. Jos tuotetta ei voida korjata, se korvataan uudella samanlaisella tai vastaavalla tuotteella.
 • Takuu ei kata kustannuksia, jotka aiheutuvat tuotteen käytön estämisestä tai muista tuotteen käyttöön liittyvistä vahingoista. Takuu ei kata kustannuksia, jotka aiheutuvat tuotteen kuljettamisesta edustukseemme.
 • Takuulla korjatulle tuotteelle sovelletaan alkuperäistä takuuaika. Takuuaikaa pidennetään vain tuotteen korjaukseen käytetyn ajan verran. Jos korjauksen aikana todetaan, että tuotteen vika johtuu väärinkäytöstä, takuu raukeaa välittömästi. Korjaustyö keskeytetään ja asiakkaalle esitetään lasku tehdystä korjaus- ja tutkimustyöstä.
 • Uudelleen takuukorjatuille tuotteille on uusi normaali takuuaika.
 • Takuu ei päde tuotteille tai niiden osille, joita käytetään kulutustuotteina tai joiden joukossa on kulutusosia.
 • Takuu ei päde virheiden osalta, jotka johtuvat tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä. Epäasianmukaiseksi käytöksi katsotaan käyttöohjeiden, huolto-ohjeiden, kuljetusohjeiden, varastointiohjeiden tai asennusohjeiden ja/tai turvallisuusvaatimusten vastaista käyttöä.
 • Mikäli tuotteessa on sarjanumero, se ei saa olla vaurioitunut tai poistettu takuun voimassaolon varmistamiseksi. Muutoin emme voi todistaa, että kyseinen tuote on myyty meiltä. Sarjanumero voi olla kaiverrettu tuotteen rakenteeseen tai tulostettu tuotteen tarralle. Myyjää on ilmoitettava välittömästi havaituista virheistä tuotteessa.
 • Mikäli tuotetta käytetään edelleen ensisijaisen virheen havaitsemisen jälkeen, takuu raukeaa. Mikäli tuotetta on omavaltaisesti korjattu tai muutettu, takuu raukeaa.
 • Mikäli kyseessä on tuote, jota omistaja on vuokrannut kolmansille osapuolille, takuu raukeaa. Takuu koskee vain sitä yritystä tai henkilöä, joka on tehnyt oston.
 • Mikäli tuote myydään kolmannelle osapuolelle, takuu raukeaa.
 • Tuotteissa, joiden asennus edellyttää ehdottomasti ammattitaitoisen sähköasentajan palveluita, valmistajan takuu pätee vain, jos voidaan todistaa, että asennuksessa on käytetty sähköasentajan palveluita. Tämä kohta koskee tuotteita, joissa on vastaava merkintä tuotekuvauksessa.

Yhteystiedot

Mikäli takuusta herää kysymyksiä tai haluatte lisätietoja tähän liittyen – otathan yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteeseen info@scandkom.fi.

Scandkom Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia takuuehtoihin tarpeen mukaan. Muutokset koskevat vain muutosten jälkeen tehtyjä ostoksia. Aiemmin ostoksia tehneitä asiakkaita koskevat ostohetkellä voimassa olleet ehdot.

Viimeksi muutettu 25/05/2023.